🇪🇸 Santa Marta de Magasca

Coordinates (39.5115, -6.09881)
Population 248

Santa Marta de Magasca is a city in Spain - Extremadura

Species living near Santa Marta de Magasca

Cities near Santa Marta de Magasca

about